Оданочување на физичките лица

Амстердам и Хаг, Холандија, 30 и 31 мај и 1 јуни 2012 година

Студиска посета на делегација на Министерството за Финансии на Република Црна Гора на холандската даночна служба и Министерството за Финансии.
Тема: Оданочување на физичките лица.

(Консекутивно толкување: холандски <> црногорски)


Назад