Посета на затворскиот систем

Лондон, Обединето Кралство, 29, 30 и 31 јули 2013 година

Студиска посета за подобрување на водењето на податоци во затворскиот систем

(Консекутивно толкување: англиски<>македонски)


Назад