Превенција на семејното насилство

Хаг и Гронинген, Холандија, 15 и 16 февруари 2010 година

Студиска посета на македонска делегација под раководство на Министерот за труд и социјална политика кај холандското Министерство за правда и организации и установи од областа на семејното насилство.
Тема: Превенција на семејното насилство.

(Консекутивно толкување: холандски <> македонски и холандски <> албански)


Назад