Пријавување на имотот

Рига, Латвија, 1, 2, 3 и 4 јуни 2009

Студиска посета на македонска делегација.
Тема: Пријавување на имотот и конфликт на интереси.

(Консекутивно толкување: англиски <> македонски)


Назад