Семинар за европското право

Брисел, Белгија, 22 и 23 јануари 2009 година

Конференција организирана од Генералниот директорат за проширување на ЕУ:
“Независноста на правосудството и Европската Унија, семинар за европското законодавството”

(Симултано толкување: англиски <> албански и босански/хрватски/српски > албански)


Назад