Царински контролен центар

Шипхол, Холандија, 12 и 13 јули 2012 година

Студиска посета на Царинската управа на Република Македонија на Царинската служба на Холандија.
Тема: Царинскиот контролен центар Шипхол [Customs Control Centre Schiphol]

(Консекутивно толкување: англиски<>македонски, холандски<>македонски)


Назад