Të dhëna zyrtare


TVSHNL206536562B01
Dhoma e tregtisë (KvK)30121251
Regjistri Wbtv1756
ING Bank1165487
IBANNL64INGB0001165487
BICINGBNL2A