Tolken


De beste manier om je respect aan een gesprekspartner te tonen, is hem in zijn moedertaal aan te spreken.

 

Van oudsher vormt deze regel de basis voor alle communicatie tussen mensen met verschillende achtergronden die met elkaar in contact treden. Omdat niet iedereen de taal van de ander spreekt, wordt er gebruikgemaakt van een tolk, iemand die ten behoeve van personen die elkaar niet verstaan het gesprek van de ene taal naar de andere overbrengt.

 

Wij hebben niet alleen voor artsen, hoge ambtenaren, rechters, ministers, en zelfs staatshoofden getolkt, maar ook voor patiënten, daklozen en vluchtelingen.

 

Een tolk is neutraal en houdt zich enkel bezig met het overbrengen van hetgeen de gesprekpartners tegen elkaar zeggen.