Juridisch


SHM Language Services heeft rijke ervaring inhet vertalen van juridische teksten zoals:

 

– oprichtingsakten

– statuten

– uittreksels van de Kamer van Koophandel

– verklaringen omtrent het gedrag

– overeenkomsten

– overdrachtsakten

– huwelijksvoorwaarden

– testamenten

– verklaringen van erfrecht

– volmachten

– hypotheekakten

– koopakten

– leveringsakten

– contracten

– algemene voorwaarden

– processtukken

– vonnissen

– dagvaardingen

– beroep- en bezwaarschriften

– juridische adviezen

– arbeidsovereenkomsten

– zakelijke correspondentie