Beëdigd


Wat is een beëdigde vertaling?

 

Een beëdigde vertaling is een volledige weergave van een document in een andere taal, gemaakt door een daartoe bevoegde, zogeheten beëdigde vertaler.

 

Wij verzorgen beëdigde vertalingen in meerdere talencombinaties.

 

Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?

 

Er wordt meestal naar een beëdigde vertaling gevraagd bij documenten die bestemd zijn voor gebruik door de overheid, bijvoorbeeld de gemeente, de Immigratie-en Naturalisatiedienst, de politie of de rechtbank, maar ook door advocaten of notarissen. In sommige gevallen is hiervoor het originele document noodzakelijk.

 

Als u niet zeker weet of uw vertaalde documenten beëdigd moeten worden, informeer dan eerst bij de instantie waar u het document wilt aanbieden.

 

Waaruit bestaat een beëdigde vertaling?

 

Een beëdigde vertaling bestaat uit het brondocument, de vertaling daarvan en de zogeheten beëdigingsverklaring. Deze drie onderdelen worden op een fraudebestendige wijze aan elkaar gehecht, nadat de vertaler op alle pagina’s zijn of haar handtekening en officiële stempel heeft gezet.

 

Wat hebben wij nodig voor een beëdigde vertaling?

 

Bij het eerste contact zullen wij met u de volgende zaken doornemen:

 

– Om wat voor document gaat het?

– Is het een origineel of een afschrift?
– Waar en door welke instantie is het document afgegeven?

– Voor welk land en welke instantie is de beëdigde vertaling nodig?

 

Let op: Het is erg belangrijk te weten dat de meeste instanties eisen dat de beëdigde vertaling aan het originele brondocument wordt vastgehecht en niet aan de kopie daarvan. In sommige gevallen dient het originele document van een apostille te zijn voorzien of moet het gelegaliseerd zijn. Dit kan per instantie en per land verschillen.