The making of

Het is wellicht een cliché maar door de komst van internet is de wereld een stuk kleiner geworden. Het huisstijl project voor SHM, een vertaler uit Macedonië woonachtig in Nederland, werd geheel via internet uitgevoerd door een ontwerper uit Nederland die woonachtig is in Spanje. Het gaat dus niet meer om welke ontwerper er het dichtst in de buurt woont maar echt om het portfolio en de klik tussen klant en ontwerper.

Al snel kreeg ik het idee dat Sherefedin en ik op één lijn zaten door de passie die we beide hebben voor ons vak. De uitgebreide briefing die ik kreeg deed op veel vlakken denken aan een manifest. Sherefedin gaf zelf aan dat hij de transities van M.C. Escher een mooie metafoor vond van hoe hij zijn vak ziet, een betere voorzet kan een ontwerper bijna niet krijgen. Voor de totstandkoming van een logo en huisstijl is het namelijk belangrijk om vanuit een concept te werken. Wanneer een bedrijf vanuit een ideaal opereert is het vaak niet ver zoeken naar een desbetreffend concept.

 

Escher probeerde de relatie tussen realiteit en de grafische weergave daarvan geheel op eigen wijze te manipuleren om zo een schijnbaar onmogelijk universum te creëren. Mijns inziens doet een vertaler dat in zekere zin ook. Voor de klant van een vertaler bestaat er ook een onmogelijk universum: een vreemde taal, de vertaler smelt deze echter om in een begrijpelijk geheel voor zijn klant. Er vindt net als in het werk van Escher een transitie plaats.

Natuurlijk heb ik ook met andere concepten en schetsen geëxperimenteerd maar om zo’n mooi metafoor c.q. concept kun je haast niet heen.

 

Voor een logo is het belangrijk er niet te veel aandachtspunten in te stoppen en dus het nodige te zeggen met liefst zo weinig mogelijk visuele elementen. Dit zorgt ervoor dat het logo in één oogopslag al in zijn geheel bij de toeschouwer wordt ‘opgenomen’. Door een logo gelaagdheid mee te geven, door het concept erin te verwerken waar ik eerder van sprak, krijgt het een grotere spanningsboog en wordt daardoor niet alleen makkelijk te ‘absorberen’ maar bovendien memorabel.

 

In het symbool wat ik heb gemaakt voor SHM is duidelijk een Escher invloed merkbaar: de onmogelijk lijkende transitie. Een extra element is dat de lijn die door het logo loopt tevens een ’S’ vormt. Bovendien is het symbool door zijn vloeiende vormen en doorlopende lijnen mooi te gebruiken als patroon, wat we dan ook hebben gedaan op de achterkant van de huisstijl elementen.

 

Floris Voorveld
florisvoorveld.com

[really_simple_share]


Terug