Bijeenkomst vakbondsorganisaties Midden- en Oost-Europa

Sofia, Bulgarije, 14 en 15 september 2010

Trainingsseminar van vakbondsorganisaties uit Midden- en Oost-Europese landen.
Onderwerp: Europese ondernemingsraden.
(Simultaan: Frans <> Macedonisch)


Terug