Jezičke usluge


Pored prevođenja i tumačenja nudimo i niz usluga vezanih za jezik i komunikaciju, poput detekcije jezika, pratnje novinara, jezičkog savjetovanja, transkripcije i titlovanja.