Alatke za prevođenje


SHM Language Services koristi najsavremenije alatke za prevođenje kako bismo udovoljili zahtjevima naših klijenata. Na taj način možemo održavati korak s najnovijim tehnološkim razvojem u oblasti jezika, te ga uključivati u naš radni proces.

 

SHM Language Services koristi SDL Trados Studio 2017 i sve komponente ovog softvera. Pored toga koristimo i DéjàVu i MemoQ.

 

Ova višejezična internet-stranica se prevodi i ažurira uz pomoć softvera SDL Trados Studio 2017.