Lokalizacija


Možemo izvršiti lokalizaciju vaše web-stranice prevođenjem postojećih ili novih sadržaja, te vas savjetovati o kulturnim aspektima koji su specifični za ciljnu grupu kojoj se želite obratiti.

 

Svaki narod i svaka kultura komunicira na svoj način. Način kako neko piše, čita ili pristupa određenom sadržaju i isti tumači, može se razlikovati prema narodu, zemlji i regionu. Kod prevođenja vaše web-stranice vodimo računa o ovim razlikama i u dogovoru s vama prilagođavamo sadržaj i poruku kako bi oni što je bolje moguće odgovarali vašoj novoj ciljnoj grupi.

 

Prijevod vaše web-stranice vrši prevoditelj kojem je jezik na koji se prevodi maternji. Prijevod se isporučuje tek nakon što je provjeren od strane drugog profesionalnog prevoditelja, kojem je jezik na koji se prevodi također maternji jezik.