Simultano


Za konferencije, seminare i radionice stavljamo na raspolaganje tumače u sljedećim jezičnim kombinacijama:

 

bosanski/hrvatski/srpski < > nizozemski ili holandski

bosanski/hrvatski/srpski < > albanski

bosanski/hrvatski/srpski < > engleski

bosanski/hrvatski/srpski < > francuski

bosanski/hrvatski/srpski < > makedonski

bosanski/hrvatski/srpski < > talijanski

 

albanski < > nizozemski ili holandski

albanski < > bosanski/hrvatski/srpski

albanski < > engleski

albanski < > francuski

albanski < > makedonski

albanski < > talijanski

 

makedonski < > nizozemski ili holandski

makedonski < > albanski

makedonski < > bosanski/hrvatski/srpski

makedonski < > engleski

makedonski < > francuski

makedonski < > talijanski

 

Ovdje možete pogledati spisak skorašnjih projekata tumačenja koje smo realizovali.