Konsekutivno


Čim govornik završi svoju riječ, počinje tumač…

 

SHM Language Services je do sada stekla veliko iskustvo u oblasti konsekutivnog tumačenja i uslužuje organizacije, preduzeća, sudove, advokate ili odvjetnike, javne bilježnike, državne institucije i privatni sektor u sljedećim jezičnim kombinacijama:

 

bosanski/hrvatski/srpski < > nizozemski ili holandski

bosanski/hrvatski/srpski < > albanski

bosanski/hrvatski/srpski < > engleski

bosanski/hrvatski/srpski < > francuski

bosanski/hrvatski/srpski < > makedonski

bosanski/hrvatski/srpski < > talijanski

 

albanski < > nizozemski ili holandski

albanski < > bosanski/hrvatski/srpski

albanski < > engleski

albanski < > francuski

albanski < > makedonski

albanski < > talijanski

 

makedonski < > nizozemski ili holandski

makedonski < > albanski

makedonski < > bosanski/hrvatski/srpski

makedonski < > engleski

makedonski < > francuski

makedonski < > talijanski

 

nizozemski ili holandski < > francuski

nizozemski ili holandski < > talijanski

 

Ovdje smo objavili spisak naših skorašnjih projekata tumačenja.