Konsultacija sindikalnih organizacija

Mechelen, Belgija, 27. i 28. septembar 2017. god.

Sastanak sindikalnih organizacija

Supply Chain Consul...

Lees meer

Studijska posjeta

Apeldoorn, Hag i Amsterdam, Holandija ili Nizozemska, 24., 25., 26. i  28. april 2017. god.

Katastar Holandij...

Lees meer

Studijska posjeta delegacije zatvorskih ustanova Makedonije

Den Dolder, Almelo, Zetten, 5., 6. i 7. septembra 2016. godine

Helsinški Komitet: Obuka na temi poboljšanj...

Lees meer

Obuka o upravljanju rizicima

Ohrid, Republika Makedonija, 23., 24. i 25. mart 2016. godine

Helsinški Komitet: Obuka o upravljanju rizici...

Lees meer

Studijska posjeta nizozemskom Katastru

Apeldoorn i Amsterdam, Holandija ili Nizozemska, 14. i 15. januar 2016. godine 

Studijska posjeta delegacij...

Lees meer

Obuka o upravljanju rizicima

Tetovo i Ohrid, Republika Makedonija, 09., 10. i 11. decembar 2015. godine

Helsinški Komitet: Obuka o uprav...

Lees meer

Konferencija o mrežnom marketingu

Beč, Austrija, 19., 20., i 21. novembra 2015. godine

Konferencija o mrežnom marketingu.

(Simultano:...

Lees meer

Obuka o upravljanju rizicima

Ohrid, Republika Makedonija, 30. septembar, 1. i 2. oktobar 2015. godine

Helsinški Komitet: Obuka o upravlja...

Lees meer

Obuka o upravljanju rizicima

Skopje, Republika Makedonija, 3., 4. i 5. juna 2015. godine

Helsinški Komitet: Obuka o upravljanju rizicima...

Lees meer

Radna posjeta poreskih vlasti

Skopje, Republika Makedonija, 28. april do 1. maj 2015. godine

Radna posjeta poreskih vlasti.

(Konsekut...

Lees meer

Prihvat i pomoć žrtvama trgovine ljudskim bićima

Leeuwarden, Holandija ili Nizozemska, 21. i  22. april 2015. godine

Studijska posjeta delegacije iz Republ...

Lees meer

Međunarodna obuka

Roswell, Novi Meksiko, SAD, 16. februara do 13. marta 2013.

Državno tajništvo SAD, ILEA, Međunarodna aka...

Lees meer

Četvrti regionalni seminar o Zapadnom Balkanu

Berlin, Savezna Republika Njemačka, 26., 27. i 28. maj 2014. godine

Četvrti regionalni seminar o Zapadnom ...

Lees meer

Sastanak EU-a na vrhu o Romima

Brisel, 4. april 2014. godine

Sastanak EU-a na vrhu o Romima

(Simultano: engleski<>makedonski) Lees meer

Međunarodna obuka

Roswell, Novi Meksiko, SAD, 19. oktobar do 16. novembar 2013.

Državno tajništvo SAD, ILEA, Međunarodna ak...

Lees meer

Posjeta zatvorskog sustava

London, Ujedinjeno Kraljevstvo, 29., 30. i 31. jul 2013.

Sudijska posjeta o pobolšanju efikasnosti vođenja...

Lees meer

Sredstva za financijsku istragu

Hag, Nizozemska ili Holandija, 28. i  29. jun 2013.

EUROPOL/FIU: Studijska posjeta o sredstvima za financij...

Lees meer

Međunarodna bezbednost

Hag, Nizozemska ili Holandija, 18. i 19. jun 2013.

EUROPOL, Seminar o pitanjima međunarodne bezbednosti

...
Lees meer

Carinski kontrolni centar

Schiphol, Holandija ili Nizozemska, 12. i 13. jul 2012.

Studijska posjeta delegacije Carinske uprave Republik...

Lees meer

Evropska politika azila

Brisel, Belgija, 28. i 29. jun 2012.

Seminar o evropskoj politici azila organizovan od strane projekta TAIEX...

Lees meer

Oporezivanje fizičkih lica

Amsterdam i Hag, Holandija ili Nizozemska, 30., 31. maj i 1. jun 2012.

Studijska posjeta delegacije Ministar...

Lees meer

Financijske istrage

Hag, Holandija ili Nizozemska, 2., 3. i 4.  maj 2012.

Studijska posjeta delegacije Ministarstva unutarnjih ...

Lees meer

O zaštiti svjedoka

Hag, Roterdam i Utrecht, Holandija ili Nizozemska, 27., 28. i 29.  septembar 2011.

Studijska posjeta delegac...

Lees meer

Kliničko ispitivanje

Beč, Austrija, 12. i 13. april 2011.

Međunarodni susret koordinatora kliničkih ispitivanja, organizovan od...

Lees meer

Daktiloskopija

Zoetermeer, Holandija ili Nizozemska, 11., 12. i 13. oktobar 2010.

Studijska posjeta delegacije Ministarstva ...

Lees meer

Evropski radnički savjeti

Sofija, Bugarska, 14. i 15. septembar 2010.

Seminar za obuku sindikalnih organizacija iz zemalja Centralne i ...

Lees meer

Flexicurity i tržište rada

Hag i Amsterdam, Holandija ili Nizozemska, 26., 27. i 28. maj 2010.

Studijska posjeta makedonske delegacije h...

Lees meer

Intelektualna svojina

Amsterdam, Holandija ili Nizozemska, 16., 17. i 18. mart 2010.

Studijska posjeta delegacije makedonske carine...

Lees meer

Prevencija nasilja u obitelji

Hag i Groningen, Holandija ili Nizozemska, 15. i 16. februar 2010.

Studijska posjeta makedonske delegacije po...

Lees meer

Suradnja između organizacija javnih bilježnika

Brisel, Belgija, 17. i 18. septembar 2009.

Konferencija organizovana od strane njemačkog udruženja Deutcher...

Lees meer

Pitanja bezbjednosti EU

Brisel, Belgija, 9. jul 2009.

Konferencija organizovana od Generalnog direktorata za proširenje i Generalnog...

Lees meer

Borba protiv trgovine oružjem

Brisel, Belgija, 7. jul 2009.

Konferencija organizovana od Generalnog direktorata za proširenje i Generalnog...

Lees meer

Mjere protiv korupcije

Brisel, Belgija, 29, i 30. jun  2009.

Konferencija organizovana od Generalnog direktorata za proširenje Evr...

Lees meer

Prijavljivanje svojine

Riga, Letonija, 1., 2., 3. i 4. jun 2009.

Studijska posjeta delegacije iz Republike Makedonije.
Tema: P...

Lees meer

Civilno-vojna suradnja u EU

Brisel, Belgija, 2. i 3. april 2009.

Konferencija organizovana od Generalnog direktorata za proširenje Evrop...

Lees meer

Seminar evropskog prava

Brisel, Belgija, 22. i 23. januar 2009.

Konferencija organizovana od Generalnog direktorata za proširenje Ev...

Lees meer

Uvođenje digitalnog tahografa

Brisel, Belgija, 4. i 5. novembar 2008.

Sastanak organizovan od TAIEX i DG TREN- UNIT E-1:
“Radion...

Lees meer

Pravosudna suradnja u Evropskoj Uniji

Bristle, Belgija, 16. i 17. oktobar 2008.

Konferencija organizovana od Generalnog direktorata za proširenje E...

Lees meer

Policijska suradnja

Bled, Slovenija, 17., 18. i 19. mart 2008.

Konferencija: “Policijska suradnja u oblast obrazovanja i ob...

Lees meer

Institucija ombudsmana na Kosovu i u Crnoj Gori

Hag, Holandija ili Nizozemska, 25. januar 2008.

Zaključna konferencija projekta Međunarodnog centra za demok...

Lees meer