Konsultacija sindikalnih organizacija

Mechelen, Belgija, 27. i 28. septembar 2017. god.

Sastanak sindikalnih organizacija

Supply Chain Consul...

Nastavite sa čitanjem…

Studijska posjeta

Apeldoorn, Hag i Amsterdam, Holandija ili Nizozemska, 24., 25., 26. i  28. april 2017. god.

Katastar Holandij...

Nastavite sa čitanjem…

Studijska posjeta delegacije zatvorskih ustanova Makedonije

Den Dolder, Almelo, Zetten, 5., 6. i 7. septembra 2016. godine

Helsinški Komitet: Obuka na temi poboljšanj...

Nastavite sa čitanjem…

Obuka o upravljanju rizicima

Ohrid, Republika Makedonija, 23., 24. i 25. mart 2016. godine

Helsinški Komitet: Obuka o upravljanju rizici...

Nastavite sa čitanjem…

Studijska posjeta nizozemskom Katastru

Apeldoorn i Amsterdam, Holandija ili Nizozemska, 14. i 15. januar 2016. godine 

Studijska posjeta delegacij...

Nastavite sa čitanjem…

Obuka o upravljanju rizicima

Tetovo i Ohrid, Republika Makedonija, 09., 10. i 11. decembar 2015. godine

Helsinški Komitet: Obuka o uprav...

Nastavite sa čitanjem…

Konferencija o mrežnom marketingu

Beč, Austrija, 19., 20., i 21. novembra 2015. godine

Konferencija o mrežnom marketingu.

(Simultano:...

Nastavite sa čitanjem…

Obuka o upravljanju rizicima

Ohrid, Republika Makedonija, 30. septembar, 1. i 2. oktobar 2015. godine

Helsinški Komitet: Obuka o upravlja...

Nastavite sa čitanjem…

Obuka o upravljanju rizicima

Skopje, Republika Makedonija, 3., 4. i 5. juna 2015. godine

Helsinški Komitet: Obuka o upravljanju rizicima...

Nastavite sa čitanjem…

Radna posjeta poreskih vlasti

Skopje, Republika Makedonija, 28. april do 1. maj 2015. godine

Radna posjeta poreskih vlasti.

(Konsekut...

Nastavite sa čitanjem…

Prihvat i pomoć žrtvama trgovine ljudskim bićima

Leeuwarden, Holandija ili Nizozemska, 21. i  22. april 2015. godine

Studijska posjeta delegacije iz Republ...

Nastavite sa čitanjem…

Međunarodna obuka

Roswell, Novi Meksiko, SAD, 16. februara do 13. marta 2013.

Državno tajništvo SAD, ILEA, Međunarodna aka...

Nastavite sa čitanjem…

Četvrti regionalni seminar o Zapadnom Balkanu

Berlin, Savezna Republika Njemačka, 26., 27. i 28. maj 2014. godine

Četvrti regionalni seminar o Zapadnom ...

Nastavite sa čitanjem…

Sastanak EU-a na vrhu o Romima

Brisel, 4. april 2014. godine

Sastanak EU-a na vrhu o Romima

(Simultano: engleski<>makedonski) Nastavite sa čitanjem…

Međunarodna obuka

Roswell, Novi Meksiko, SAD, 19. oktobar do 16. novembar 2013.

Državno tajništvo SAD, ILEA, Međunarodna ak...

Nastavite sa čitanjem…

Posjeta zatvorskog sustava

London, Ujedinjeno Kraljevstvo, 29., 30. i 31. jul 2013.

Sudijska posjeta o pobolšanju efikasnosti vođenja...

Nastavite sa čitanjem…

Sredstva za financijsku istragu

Hag, Nizozemska ili Holandija, 28. i  29. jun 2013.

EUROPOL/FIU: Studijska posjeta o sredstvima za financij...

Nastavite sa čitanjem…

Međunarodna bezbednost

Hag, Nizozemska ili Holandija, 18. i 19. jun 2013.

EUROPOL, Seminar o pitanjima međunarodne bezbednosti

...
Nastavite sa čitanjem…

Carinski kontrolni centar

Schiphol, Holandija ili Nizozemska, 12. i 13. jul 2012.

Studijska posjeta delegacije Carinske uprave Republik...

Nastavite sa čitanjem…

Evropska politika azila

Brisel, Belgija, 28. i 29. jun 2012.

Seminar o evropskoj politici azila organizovan od strane projekta TAIEX...

Nastavite sa čitanjem…

Oporezivanje fizičkih lica

Amsterdam i Hag, Holandija ili Nizozemska, 30., 31. maj i 1. jun 2012.

Studijska posjeta delegacije Ministar...

Nastavite sa čitanjem…

Financijske istrage

Hag, Holandija ili Nizozemska, 2., 3. i 4.  maj 2012.

Studijska posjeta delegacije Ministarstva unutarnjih ...

Nastavite sa čitanjem…

O zaštiti svjedoka

Hag, Roterdam i Utrecht, Holandija ili Nizozemska, 27., 28. i 29.  septembar 2011.

Studijska posjeta delegac...

Nastavite sa čitanjem…

Kliničko ispitivanje

Beč, Austrija, 12. i 13. april 2011.

Međunarodni susret koordinatora kliničkih ispitivanja, organizovan od...

Nastavite sa čitanjem…

Daktiloskopija

Zoetermeer, Holandija ili Nizozemska, 11., 12. i 13. oktobar 2010.

Studijska posjeta delegacije Ministarstva ...

Nastavite sa čitanjem…

Evropski radnički savjeti

Sofija, Bugarska, 14. i 15. septembar 2010.

Seminar za obuku sindikalnih organizacija iz zemalja Centralne i ...

Nastavite sa čitanjem…

Flexicurity i tržište rada

Hag i Amsterdam, Holandija ili Nizozemska, 26., 27. i 28. maj 2010.

Studijska posjeta makedonske delegacije h...

Nastavite sa čitanjem…

Intelektualna svojina

Amsterdam, Holandija ili Nizozemska, 16., 17. i 18. mart 2010.

Studijska posjeta delegacije makedonske carine...

Nastavite sa čitanjem…

Prevencija nasilja u obitelji

Hag i Groningen, Holandija ili Nizozemska, 15. i 16. februar 2010.

Studijska posjeta makedonske delegacije po...

Nastavite sa čitanjem…

Suradnja između organizacija javnih bilježnika

Brisel, Belgija, 17. i 18. septembar 2009.

Konferencija organizovana od strane njemačkog udruženja Deutcher...

Nastavite sa čitanjem…

Pitanja bezbjednosti EU

Brisel, Belgija, 9. jul 2009.

Konferencija organizovana od Generalnog direktorata za proširenje i Generalnog...

Nastavite sa čitanjem…

Borba protiv trgovine oružjem

Brisel, Belgija, 7. jul 2009.

Konferencija organizovana od Generalnog direktorata za proširenje i Generalnog...

Nastavite sa čitanjem…

Mjere protiv korupcije

Brisel, Belgija, 29, i 30. jun  2009.

Konferencija organizovana od Generalnog direktorata za proširenje Evr...

Nastavite sa čitanjem…

Prijavljivanje svojine

Riga, Letonija, 1., 2., 3. i 4. jun 2009.

Studijska posjeta delegacije iz Republike Makedonije.
Tema: P...

Nastavite sa čitanjem…

Civilno-vojna suradnja u EU

Brisel, Belgija, 2. i 3. april 2009.

Konferencija organizovana od Generalnog direktorata za proširenje Evrop...

Nastavite sa čitanjem…

Seminar evropskog prava

Brisel, Belgija, 22. i 23. januar 2009.

Konferencija organizovana od Generalnog direktorata za proširenje Ev...

Nastavite sa čitanjem…

Uvođenje digitalnog tahografa

Brisel, Belgija, 4. i 5. novembar 2008.

Sastanak organizovan od TAIEX i DG TREN- UNIT E-1:
“Radion...

Nastavite sa čitanjem…

Pravosudna suradnja u Evropskoj Uniji

Bristle, Belgija, 16. i 17. oktobar 2008.

Konferencija organizovana od Generalnog direktorata za proširenje E...

Nastavite sa čitanjem…

Policijska suradnja

Bled, Slovenija, 17., 18. i 19. mart 2008.

Konferencija: “Policijska suradnja u oblast obrazovanja i ob...

Nastavite sa čitanjem…

Institucija ombudsmana na Kosovu i u Crnoj Gori

Hag, Holandija ili Nizozemska, 25. januar 2008.

Zaključna konferencija projekta Međunarodnog centra za demok...

Nastavite sa čitanjem…