Transkripcija


SHM Language Services vrši transkripciju tonskog i video-materijala snimljenog na albanskom, bosanskom, engleskom, francuskom, nizozemskom ili holandskom, hrvatskom, makedonskom, srpskom i talijanskom jeziku.

 

Transkripcija predstavlja doslovno, pismeno prenošenje govornog sadržaja iz tonskog ili video-snimka. Pritom se misli na snimljene govore, intervjue, predavanja i izvještaje.

 

Često se od nas traži da transkripciju kombinujemo sa prevođenjem snimljenog sadržaja.