Detekcija jezika


Nove tehnologije su stigle do toga da je već učinjeno nekoliko koraka u pravcu automatizirane detekcije jezika. Uprkos tome, detekciju jezika još uvijek vrše stručnjaci.

 

Imate li snimljenu poruku ili drugi tonski ili filmski materijal na jeziku koji se teško može detektirati ili identificirati? Da li je za vas značajno da znate na kojem se jeziku ili dijalektu govori u dotičnoj snimci da biste zatim snimak dali na prevođenje, obradu ili drugačije upotrijebili?

 

Mi vam možemo pomoći kad se radi o jezicima i dijalektima zemalja Beneluksa i Jugoistočne Evrope.

 

Zahvaljujući našem iskustvu, u stanju smo identificirati govorni ili pisani sadržaj na albanskom, bosanskom, bugarskom, grčkom, nizozemskom ili holandskom, hrvatskom, rumunjskom, romskom, slovenačkom, srpskom i turskom jeziku.