Ovjereni prijevodi


Šta je zapravo ovjereni prijevod?

 

Ovjereni ili sudski prijevod cjelovito je prenošenje sadržaja dokumenta iz jednog jezika u drugi, od strane ovlaštenog ili stalnog sudskog prevoditelja.

 

Radimo ovjerene prijevode u više jezičnih kombinacija.

 

Kada je potreban ovjereni prijevod?

 

Ovjereni prijevod se obično traži kada je riječ o dokumentima koji su namijenjeni za upotrebu kod organa vlasti, na primjer u općini, kod Službe za imigraciju i naturalizaciju, u policiji ili na sudu, a također i kod advokata ili odvjetnika i javnog bilježnika. U nekim slučajevima je za tu namjenu dotičnim organima potrebno predočiti i originalni dokument.

 

Ako niste sigurni da li je za vaš dokument potrebno uraditi ovjereni prijevod, raspitajte se kod organa vlasti kod kojeg želite podnijeti dokument.

 

Od čega se sastoji ovjereni prijevod?

 

Ovjereni prijevod sastoji se od izvornog dokumenta, prijevoda istog i takozvane izjave sudskog prevoditelja. Nakon što prevoditelj stavi svoj potpis i službeni pečat na sve stranice, tri sastavna dijela se međusobno povežu kako bi se izbjegla mogućnost zloupotrebe.

 

Šta nam je potrebno za izradu ovjerenog prijevoda?

 

Kod prvog kontakta, proći ćemo kroz tačke u nastavku:

 

– O kakvom se dokumentu radi?

– Je li dokument originalan ili se radi o kopiji?

– Gdje i koji organ vlasti je izdao predmetni dokument?

– Za koju zemlju ili organ vlasti je namijenjen ovjereni prijevod?

 

Obratite pažnju: Vrlo je važno znati da većina organa vlasti u Kraljevini Nizozemskoj ili Holandiji zahtijeva da ovjereni prijevod bude povezen s originalnim dokumentom, a ne s kopijom. U nekim je slučajevima potrebno da originalni dokument sadrži Apostille pečat ili ga je potrebno ovjeriti. Ti se uslovi mogu razlikovati u ovisnosti od organa vlasti ili zemlje.