Intelektualna svojina

Amsterdam, Holandija ili Nizozemska, 16., 17. i 18. mart 2010.

Studijska posjeta delegacije makedonske carine.
Tema: intelektualna svojina

(Konsekutivno: holandski ili nizozemski <> makedonski i engleski <> makedonski)


Natrag