Od riječi do slike…

Možda zvuči kao kliše, ali je pojavom interneta svijet postao manji. Projekat dizajniranja marke SHM, za prevoditelja iz Makedonije koji živi u Holandiji ili Nizozemskoj, u cijelosti je izveden preko interneta, od strane dizajnera iz Nizozemske ili Holandije koji živi u Španiji. Nije, dakle, više bitno koji dizajner živi u blizini nego koja su njegova dosadašnja ostvarenja kao i u kojoj mjeri klijent i dizajner jedan drugog razumiju.

Ja sam ubrzo stekao ubjeđenje da smo se Sherefedin i ja nalazili na istoj talasnoj dužini zahvaljujući strasti koju imamo za naše profesije. Detaljna uputstva koja sam od njega dobio su me u više aspekata podsjećali na nekakav manifest. Sherefedin je sam naveo da su za njega prelasci u djelima M.C. Eschera jedna lijepa metafora njegovog viđenja svoje profesije, a bolji podsticaj od ovoga jedan dizajner ne može ni zamisliti. Naime, za izradu jednog logotipa ili marke značajno je imati jedan koncept iz kojeg se polazi. Kad jedno preduzeće djeluje iz nekog ideala onda često nije ni teško naći odgovarajući koncept.

Escher je pokušavao na njemu svojstven način manipulirati odnos između stvarnosti i njegovog grafičkog prikazivanja da bi time kreirao naizgled nemoguć univerzum. Po mom mišljenju, to je ono što prevoditelj na neki način i radi. Za klijenta prevoditelja takav nemoguć univerzum zbilja i postoji: to je tuđi jezik koji prevoditelj preobražava u razumljivu cjelinu za klijenta. I ovdje, kao i u djelima Eschera, dolazi do jednog prelaska.

Naravno da sam eksperimentirao i s drugim konceptima i skicama, ali ovakvu lijepu metaforu je takoreći nemoguće mimoići.

Za jedan logotip je bitno da ne sadrži previše tačaka koje privlače pažnju, već da se kaže to što se hoće reći sa što manje vizualnih elemenata. To omogućava da logotip u jedan tren bude u cijelosti “apsorbiran” od strane gledatelja. Ugrađivanjem slojeva u logotip, ugrađujući u njega koncept koji sam maloprije naveo, logotip stiče veću tenziju i time ne samo da ga je lakše “apsorbirati” već postaje i nezaboravan.

U simbolu koji sam izradio za SHM je vidljiv Escherov utjecaj: tranzicija koja je naizgled nemoguća. Dodatan elemenat predstavlja linija koja se proteže kroz logotip i pritom stvara jedno ’S’. Pored toga, ovaj se simbol, zahvaljujući svojim tečnim oblicima i kontinuiranim linijama, lako može upotrijebiti kao motiv, što smo i koristili na poleđini štampanog pribora ureda.

Floris Voorveld
florisvoorveld.com

[really_simple_share]


Natrag