Seminar evropskog prava

Brisel, Belgija, 22. i 23. januar 2009.

Konferencija organizovana od Generalnog direktorata za proširenje Evropske Komisije:
“Pravosudna nezavisnost i Seminar EU iz oblasti evropskog prava”

(Simultano: engleski <> albanski i bosanski/hrvatski/srpski > albanski)


Natrag