Carinski kontrolni centar

Schiphol, Holandija ili Nizozemska, 12. i 13. jul 2012.

Studijska posjeta delegacije Carinske uprave Republike Makedonije Carinskoj službi Holandije ili Nizozemske.
Tema: Carinski kontrolni centar [Customs Control Centre] Schiphol.

(Konsekutivno: engleski<>makedonski, holandski ili nizozemski<>makedonski)


Natrag