Civilno-vojna suradnja u EU

Brisel, Belgija, 2. i 3. april 2009.

Konferencija organizovana od Generalnog direktorata za proširenje Evropske Komisije:
“Civilno-vojna suradnja u zemljama članicama EU i u kontekstu proširenja”

(Simultano: engleski <> albanski i bosanski/hrvatski/srpski > albanski)


Natrag