Evropski radnički savjeti

Sofija, Bugarska, 14. i 15. septembar 2010.

Seminar za obuku sindikalnih organizacija iz zemalja Centralne i Istočne Evrope.
Tema: Evropski radnički savjeti.

(Simultano: francuski <> makedonski)


Natrag