Financijske istrage

Hag, Holandija ili Nizozemska, 2., 3. i 4.  maj 2012.

Studijska posjeta delegacije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Makedonije.
Tema: financijske istrage.

(Konsekutivno: holandski ili nizozemski <> makedonski)


Natrag