Flexicurity i tržište rada

Hag i Amsterdam, Holandija ili Nizozemska, 26., 27. i 28. maj 2010.

Studijska posjeta makedonske delegacije holandskom ili nizozemskom Ministarstvu za socijalna pitanja i zapošljavanje.
Tema: Flexicurity i tržište rada.

(Konsekutivno: holandski ili nizozemski <>makedonski)


Natrag