Institucija ombudsmana na Kosovu i u Crnoj Gori

Hag, Holandija ili Nizozemska, 25. januar 2008.

Zaključna konferencija projekta Međunarodnog centra za demokratsku tranziciju (ICDT):
“Jačanje demokratskih institucija na Balkanu: Reforma institucija ombudsmana na Kosovu i u Crnoj Gori”

(Simultano: albanski <> engleski)


Natrag