Mjere protiv korupcije

Brisel, Belgija, 29, i 30. jun  2009.

Konferencija organizovana od Generalnog direktorata za proširenje Evropske Komisije:
“Mjere protiv korupcije: seminar i predavanje”

(Simultano: engleski <> albanski i bosanski/hrvatski/srpski > albanski)


Natrag