O zaštiti svjedoka

Hag, Roterdam i Utrecht, Holandija ili Nizozemska, 27., 28. i 29.  septembar 2011.

Studijska posjeta delegacije iz Republike Hrvatske.
Tema: pomoć žrtvama i zaštita svjedoka.

(Konsekutivno: holandski ili nizozemski <> hrvatski)


Natrag