Obuka o upravljanju rizicima

Ohrid, Republika Makedonija, 30. septembar, 1. i 2. oktobar 2015. godine

Helsinški Komitet: Obuka o upravljanju rizicima.

(Konsekutivno: holandski ili nizozemski<>makedonski)


Natrag