Obuka o upravljanju rizicima

Tetovo i Ohrid, Republika Makedonija, 09., 10. i 11. decembar 2015. godine

Helsinški Komitet: Obuka o upravljanju rizicima.

(Konsekutivno: holandski ili nizozemski<>makedonski)

 


Natrag