Oporezivanje fizičkih lica

Amsterdam i Hag, Holandija ili Nizozemska, 30., 31. maj i 1. jun 2012.

Studijska posjeta delegacije Ministarstva Finansija Republike Crne Gore holandskoj ili nizozemskoj poreskoj službi i Ministarstvu Finansija.
Tema: oporezivanje fizičkih lica.

(Konsekutivno: holandski ili nizozemski <> crnogorski)


Natrag