Pitanja bezbjednosti EU

Brisel, Belgija, 9. jul 2009.

Konferencija organizovana od Generalnog direktorata za proširenje i Generalnog direktorata za pravosuđe, slobode i bezbjednosti Evropske Komisije:
“Jačanje bezbjednosti eksploziva: razmjena dobrih praksi EU sa zemljama Zapadnog Balkana”

(Simultano: engleski <> albanski i bosanski/hrvatski/srpski > albanski)


Natrag