Pravosudna suradnja u Evropskoj Uniji

Bristle, Belgija, 16. i 17. oktobar 2008.

Konferencija organizovana od Generalnog direktorata za proširenje Evropske Komisije:
“Pravosudna suradnja u Evropskoj Uniji u Temaima iz oblasti građanskog, trgovačkog i porodičnog prava”

(Simultano: engleski <> albanski)


Natrag