Prihvat i pomoć žrtvama trgovine ljudskim bićima

Leeuwarden, Holandija ili Nizozemska, 21. i  22. april 2015. godine

Studijska posjeta delegacije iz Republike Kosovo ustanovama za prihvat i pomoć žrtvama trgovine ljudskim bićima.

(Konsekutivno: holandski ili nizozemski<>albanski)


Natrag