Suradnja između organizacija javnih bilježnika

Brisel, Belgija, 17. i 18. septembar 2009.

Konferencija organizovana od strane njemačkog udruženja Deutcher Notarverein:
“Doprinos javnih bilježnika u stvaranju prostora slobode, bezbjednosti i pravde”

(Simultano: engleski <> albanski i bosanski/hrvatski/srpski > albanski)


Natrag