Obuka o upravljanju rizicima

Ohrid, Republika Makedonija, 23., 24. i 25. mart 2016. godine

Helsinški Komitet: Obuka o upravljanju rizicima.

(Konsekutivno: holandski ili nizozemski<>makedonski)


Natrag