Uvođenje digitalnog tahografa

Brisel, Belgija, 4. i 5. novembar 2008.

Sastanak organizovan od TAIEX i DG TREN- UNIT E-1:
“Radionica na temi izdavanja digitalnog tahografa”

(Simultano: engleski <> albanski)


Natrag