Konsekutiv


Posa ta përfundojë folësi fjalën, fillon interpreti…

 

SHM Language Services ka përvojë të gjatë me interpretim konsekutiv dhe u ofron shërbime organizatave, kompanive, gjykatave, avokatëve, noterëve, enteve qeveritare, jo qeveritare dhe palëve private në këto kombinime gjuhësore:

 

shqip < > holandisht

shqip < > anglisht

shqip < > boshnjakisht/kroatisht/serbisht

shqip < > frëngjisht

shqip < > italisht

shqip < > maqedonisht

 

maqedonisht < > holandisht

maqedonisht < > anglisht

maqedonisht < > boshnjakisht/kroatisht/serbisht

maqedonisht < > frëngjisht

maqedonisht < > italisht

maqedonisht < > shqip

 

boshnjakisht/kroatisht/serbisht < > holandisht

boshnjakisht/kroatisht/serbisht < > anglisht

boshnjakisht/kroatisht/serbisht < > frëngjisht

boshnjakisht/kroatisht/serbisht < > italisht

boshnjakisht/kroatisht/serbisht < > maqedonisht

boshnjakisht/kroatisht/serbisht < > shqip

 

holandisht < > frëngjisht

holandisht < > italisht

 

Shikoni lirisht listën me shërbime interpretimi të realizuara kohët e fundit nga ne.