Letrare


Deri tani SHM Language Services ka përkthyer një sërë veprash letrare të mirëfillta si romane, pjesë teatrale dhe skenarë filmi në kombinime të ndryshme gjuhësore.

 

Shumica e përkthimeve letrare janë realizuar në bashkëpunim me Fondin Letrar Holandez, citybooks si edhe me mbështetjen e fondeve evropiane.

 

Për informacione shtesë mund të konsultoni listën e përkthimeve të botuara.