Ndërmjetësim


Për nevoja të mediave mund të ndihmojmë në krijimin e kontakteve me autoritete, personalitete apo organizata të ndryshme në Belgjikë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Francë, Holandë, Kosovë, Kroaci, Mal të Zi, Maqedoni dhe Serbi.