Mjekësore


Përkthimin mjekësor ne e shohim si çështje ku nevojitet precizion kirurgjik dhe pikërisht kështu i kushtohemi punës tonë. Ne përkthejmë vetëm përmbajtjen e lexueshme nga teksti burimor.

 

Gjatë viteve kemi krijuar një përvojë të gjatë në përkthimin e teksteve me përmbajtje mjekësore, si për shembull:

 

– raporte mjekësorë

– fletëpalosje ilaçesh

– artikuj shkencorë

– materiale informuese shëndetësore

– udhëzime për përdorimin dhe vënien në punë të pajisjeve mjekësore

– dokumentacion për nevoja të hulumtimeve klinike