Transkriptim


SHM Language Services kujdeset për transkriptimin e materialeve të incizuara audio dhe vizive në holandisht, shqip, maqedonisht, boshnjakisht, anglisht, frëngjisht, italisht, kroatisht dhe serbisht.

 

Transkriptimi paraqet prezantimin fjalë për fjalë dhe me shkrim të përmbajtjes gjuhësore nga një material i incizuar audio  apo viziv. E kemi fjalën për biseda të incizuara telefonike, intervista, ligjërata dhe raporte.

 

Shpeshherë prej nesh kërkohet që krahas transkriptimit të bëjmë edhe përkthimin e incizimit.