Për montazh incizimesh


Përkthejmë materiale audio apo vizive për nevoja të montazhit të dokumentarëve, reportazheve dhe filmave informativë.

 

Kemi bashkëpunuar rregullisht gjatë përgatitjes dhe montazhit të programeve të televizionit holandez në të gjitha kombinimet gjuhësore me të cilat punojmë zakonisht.