Financiare


SHM Language Services bën përkthimin e dokumenteve ekonomiko-financiare për nevoja të subjekteve afariste:

 

– raporte vjetorë

– raporte financiarë

– raporte auditimesh

 

Shih faqen kombinime gjuhësore për të parë gjuhët në të cilat ofrojmë këto shërbime.