Konsultime lidhur me rrjetin furnizues

Mechelen, Belgjikë, 27 dhe 28 shtator 2017

Takim i organizatave sindikale për konsultime lidhur me rrjetin ...

Lees meer

Vizitë pune

Apeldoorn, Hagë dhe Amsterdam, Holandë, 24, 25, 26 dhe 28 prill 2017

Kadastra e Holandës

Vizitë pu...

Lees meer

Vizitë pune e një delegacioni të institucioneve të burgjeve nga Maqedonia

Den Dolder, Almelo, Zetten, Holandë, 5, 6 dhe  7 shtator 2016

Komiteti i Helsinkit: Trajnim lidhur me përm...

Lees meer

Trajnim për menaxhimin e riskut

Ohër, Republika e Maqedonisë, 23, 24 dhe 25 mars 2016

Komiteti i Helsinkit: Trajnim për menaxhimin e risku...

Lees meer

Vizitë e delegacionit të Kadastrës

Apeldoorn dhe Amsterdam, Holandë, 14 dhe  15 janar 2016 

Vizitë e një delegazioni të Agjencisë së ka...

Lees meer

Trajnim për menaxhimin e riskut

Tetovë dhe Ohër, Republika e Maqedonisë, 09, 10 e 11 dhjetor  2015

Komiteti i Helsinkit: Trajnim për men...

Lees meer

Marketingu i rrjetit

Vienë, Austri, 19, 20 dhe 21 nëntor 2015 

Konferencë mbi marketingun e rrjetit.

(Interpretim simu...

Lees meer

Trajnim për menaxhimin e riskut

Ohër, Republika e Maqedonisë, 30 shtator, 1 e 2 tetor 2015

Komiteti i Helsinkit: Trajnim për menaxhimin e...

Lees meer

Trajnim për menaxhimin e riskut

Shkup, Republika e Maqedonisë, 3, 4 dhe 5 qershor 2015

Komiteti i Helsinkit: Trajnim për menaxhimin e risk...

Lees meer

Vizitë pune e autoriteteve tatimore

Shkup, Republika e Maqedonisë, 28 prill deri 1 maj 2015

Vizitë pune e autoriteteve tatimore.

(Interp...

Lees meer

Strehimi dhe asistenca e viktimave të trafikut me qenie njerëzore

Leeuwarden, Holandë, 21 dhe 22 prill 2015 

Vizitë studimore e një delegacioni nga Republika e Kosovës li...

Lees meer

Trajnim ndërkombëtar

Roswell, New Mexico, SHBA, 16 shkurt deri 13 mars 2015

ILEA, Akademia Ndërkombëtare e Zbatimit të Ligjit....

Lees meer

Seminar rajonal mbi Ballkanin Perëndimor

Berlin, Republika Federale e Gjermanisë, 26, 27 dhe 28 maj 2014

Seminar rajonal mbi Ballkanin Perëndimo...

Lees meer

Takim në nivel të lartë mbi Romët

Bruksel, Belgjikë, 4 prill  2014

Takim në nivel të lartë mbi Romët

(Interpretim simultan: a...

Lees meer

Trajnim ndërkombëtar

Roswell, New Mexico, SHBA, 19 tetor deri 16 nëntor 2013

ILEA, Akademia Ndërkombëtare e Zbatimit të Ligji...

Lees meer

Sistemi i burgjeve

Londër, Mbretëria e Bashkuar, 29, 30 dhe 31 korrik 2013

Vizitë studimore mbi përmirësimin e efikasitetit...

Lees meer

Mjete për hetime financiare

Hagë, Holandë, 28 dhe 29 qershor 2013

EUROPOL/FIU: Vizitë studimore mbi mjetet për hetime financiare. Lees meer

Siguria ndërkombëtare

Hagë, Holandë, 18 dhe 19 qershor 2013

EUROPOL, Seminar mbi çështje sigurie ndërkombëtare

(Inter...

Lees meer

Shërbimi doganor në aeroportin Schiphol

Schiphol, Holandë, 12 dhe 13 korrik 2012

Vizitë studimor e një delegacioni të Drejtorisë së Doganës ...

Lees meer

Politika evropiane e azilit

Bruksel, Belgjikë, 28 dhe 29 qershor 2012

Seminar mbi politikën evropiane të azilit të organizuar nga pro...

Lees meer

Tatimi i personave fizikë

Amsterdam dhe Hagë, Holandë, 30 e 31 maj dhe 1 qershor 2012

Vizitë studimore e një delegacioni të Min...

Lees meer

Hetime financiare

Hagë, Holandë, 2, 3 dhe 4 maj 2012

Vizitë studimore e një delegacioni të Ministrisë së Punëve të B...

Lees meer

Mbrojtja e dëshmitarëve

Hagë, Roterdam dhe Utreht, Holandë, 27, 28 dhe 29 shtator 2011

Vizitë studimore e një delegacioni nga Re...

Lees meer

Hulumtim klinik

Vienë, Austri, 12 dhe 13 prill 2011

Takim ndërkombëtar i koordinatorëve të hulumtimeve klinike, i organi...

Lees meer

Shenjat e gishtërinjve dhe teknikat e hulumtimit

Zutërmeer, Holandë, 11, 12 dhe 13 tetor 2010

Vizitë studimore e një delegacioni të Ministrisë së Pun...

Lees meer

Këshillat evropiane të punëtorëve

Sofje, Bullgari, 14 dhe 15 shtator 2010

Seminar trajnimi për organizata profesionale nga vende të Evropës...

Lees meer

Sigurimi i përshtatshëm dhe tregu i punës

Hagë dhe Amsterdam, Holandë, 26, 27 dhe 28 maj 2010

Vizitë studimore e një delegacioni nga Maqedonia në...

Lees meer

Pronësia intelektuale

Amsterdam, Holandë, 16, 17 dhe 18 mars 2010

Vizitë studimore e një delegacioni të doganës së Maqedonis...

Lees meer

Parandalimi i dhunës në familje

Hagë dhe Groningen, Holandë, 15 dhe 16 shkurt 2010

Vizitë studimore e një delegacioni nga Maqedonia, e k...

Lees meer

Bashkëpunimi ndërmjet organizatave të noterëve

Bruksel, Belgjikë, 17 dhe 18 shtator 2009

Konferencë e organizuar nga organizata gjermane e noterëve (Deut...

Lees meer

Seminar për sigurinë

Bruksel, Belgjikë, 9 korrik 2009

Konferencë e organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerim dhe Dre...

Lees meer

Lufta kundër trafikimit të armëve

Bruksel, Belgjikë, 7 korrik 2009

Konferencë e organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerim dhe Dre...

Lees meer

Masat kundër korrupsionit

Bruksel, Belgjikë, 29 dhe 30 qershor 2009

Konferencë e organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme për Zgjeri...

Lees meer

Deklarimi i pasurisë

Riga, Letoni, 1, 2, 3 dhe 4 qershor 2009

Vizitë studimore e një delegacioni nga Maqedonia.
Tema: Dekl...

Lees meer

Marrëdhëniet qytetare-ushtarake në UE

Bruksel, Belgjikë, 2 dhe 3 prill 2009

Konferencë e organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerim: Lees meer

Seminar mbi të drejtën komunitare

Bruksel, Belgjikë, 22 dhe 23 janar 2009

Konferencë e organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerim:...

Lees meer

Takografi digjital

Bruksel, Belgjikë, 4 dhe 5 nëntor 2008

Takim i organizuar nga TAIEX dhe DG TREN- UNIT E-1:
“Tak...

Lees meer

Bashkëpunimi gjyqësor në UE

Bruksel, Belgjikë, 16 dhe 17 tetor 2008

Konferencë e organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme për Zgjerim:...

Lees meer

Bashkëpunimi policor

Bled, Slloveni, 17, 18 dhe 19 mars 2008

Konferenca: “Bashkëpunimi policor në fushën e arsimit dhe tr...

Lees meer

Shërbimi i avokatit popullor në Kosovë dhe Mal të Zi

Hagë, Holandë, 25 janar 2008

Konferencë përfundimtare në kuadër të projektit të Qendrës Ndërkombë...

Lees meer