Përkthime


Te SHM Language Services jeni në duar të sigurta për përkthime juridike, mjekësore dhe financiare, si edhe për lokalizimin e faqeve të internetit në kombinimet gjuhësore në të cilat jemi specializuar.

Të gjitha përkthimet tona kontrollohen para se t’i dërgohen klientit nga një përkthyes i dytë profesionist, i cili ka gjuhë amtare gjuhën në të cilën bëhet përkthimi.